Covid-19

Folkhälsomyndigheten har gett i uppdrag att underlätta och påskynda provtagning av vårdpersonal.

Coridis Care AB samarbetar med Infosolution som är officiell partner till Folkhälsomyndigheten och tillsammans med samarbetspartners byggs ett nätverk upp där vårdgivare kan ansluta sig till. Coridis Care AB har som digital vårdgivare anslutits till nätverket för att hjälpa till med detta.

Gällande tider för analys över Midsommar: Om du lämnar prov på torsdag 18/6 kommer svar tidigast måndag 22/6.

Provtagningen gäller endast de som nu upplever symtom och tillhör prio 2 och prio 3 som misstänker att de har en pågående infektion med covid-19 . Det gäller alltså inte personer som nu är friska men misstänker att de har haft infektionen tidigare.

För mer info gällande symtom kopiera länken nedan eller läs på 1177.se.

Länk: https://bit.ly/2WepIE9

All provtagning sker enligt egenvårdsföreskriften inom ramen för patientens egenvård då patienten själv ombesörjer själva provtagningen enligt tydliga instruktioner som de får på provtagningsplatsen.

Om din arbetsgivare inte har godkänt provtagningen så behöver du betala den själv. Av fakturan framkommer att det gäller provtagning för covid-19 om du i ett senare skede ansöker om ersättning för dina utlägg från dem.

Tekniken för PCR är mycket säkrare och innefattar en annan kostnad vilket gör att provet är tyvärr dyrare än de så kallade “snabbtesten”.

Provtagningen sker mobilt med egen bil på följande platser:

Älvsjömässan Öppet måndag till fredag 8.30 till 16.00

Lidl, Upplands Väsby Öppet måndag till fredag 8.30 till 16.00

Opus Bilprovning, Vallentuna Öppet måndag till fredag 8.30 till 16.00

Lidl, KungsängenÖppet måndag till fredag 8.30 till 16.00

Lidl, Fruängen Öppet måndag till fredag 8.30 till 16.00

Provet som tas med tops skickas till lab för analys med PCR-teknik.

Då Coridis Care AB är en digital vårdgivare ser processen ut som följande:

1. Vid milda symtom fyll i frågeformuläret på hemsidan under Covid-19 frågeformulär. Om du upplever kraftig symtom som andnöd ring istället 1177 för råd.
2. Remiss för provtagning skickas elektroniskt efter bedömning och när fakturan är betald. Hör med din arbetsgivare vad som gäller angående ersättning från ditt arbete.
3. Provsvar beräknas ankomma inom 48 timmar och erhålls via länk där du loggar in med BankID. Om provet tas på fredag erhålls svaret på måndag.
4. Positiva svar kommer att anmälas enligt smittskyddslagen via labbet.

* Coridis Care AB har endast möjlighet att bistå med remiss för provtagning. Vid positiva provsvar görs smittskyddsanmälan och patienter med positivt svar och med milda symtom ska stanna hemma tills det gått två dagar med symtomfrihet. Vid försämring av din andning söker du akut fysisk sjukvård. Ring 1177 för mer info.

* Enligt nya tillfälliga regler kan man stanna hemma upp till 3 veckor utan sjukskrivning. Sjukskrivning kan ej utfärdas från Coridis Care AB.

 

En informationsanteckning för att förklara hur vi behandlar och skyddar personuppgifter

För att kunna hålla dig nära och fortsätta att behandla dina personuppgifter, läs noga och godkänn:

 Privacy Policy of   coridiscare.se
 Terms and Conditions   use of the Website