Hur går det till?

hurFörst går du igenom kriterierna. Om du uppfyller dessa så kan du gå vidare med att boka läkartid.

Genom att fylla i formuläret på hemsidan så har du gått vidare med att boka läkartid. Du kontaktas då för en tidsbokning via mail eller telefon. Första besöket sker via telefonsamtal på kvällstid eller helg. Skriv om det är någon särskild tid du är svår att nå på i formuläret.

Under konsultationen som vid första besöket är cirka 15-25 minuter går vi tillsammans igenom din hälsohistoria och formuläret du fyllt i på hemsidan.

Det är viktigt att du har kontrollerat din längd, vikt, blodtryck, aktuell HIV-status innan läkarbesöket.

Under provtagningsfliken finns mer information kring de uppföljande prover som ska tas och när.

Betalningen sker årsvis och är för närvarande 1800 kr första året, därefter 1250 kr följande år. Detta betalas in efter läkarkonsultationen via en faktura som du får digitalt. När proverna och betalningen är godkända förskrivs PrEP för en tremånaders period (med 30 dagars mellanrum). Du kan hämta ut på det Apotek du själv önskar, eller välja smidig hemleverans via till exempel Apotea.se.

Uppföljning sker var tredje månad. Då behövs ett nytt HIV-status samt njurprov (var 6:e månad). Efteråt kontaktas du per mail för en uppföljning om för att säkerställa att allt är som det ska samt om du har några funderingar. Rekommendationen är att du samtidigt kontrollerar andra sexuellt överförbara sjukdomar då du kontrollerar HIV-status.

 

En informationsanteckning för att förklara hur vi behandlar och skyddar personuppgifter

För att kunna hålla dig nära och fortsätta att behandla dina personuppgifter, läs noga och godkänn:

 Privacy Policy of   coridiscare.se
 Terms and Conditions   use of the Website