Om oss

om-ossCoridis Care AB är en digital läkarmottagning registrerad sedan 2014 som fokuserar främst på förebyggande HIV-behandling (PrEP)

200615 Samarbetet gällande Covid-19 provtagning är tillfälligt pausad. Kontakta 1177 för remisser.

Vi hjälper till med antikroppstestning än så länge mot självkostnadspris om 630 kr. I Region Stockholm har man gått ut med att denna provtagning ska bekostas av staten. Dock har vi inte ett sådant samarbete ännu.

På den digitala läkarmottagningen hjälper vi till med bedömning och förskrivning av PrEP till patienter som bedöms vara i behov av detta och nu även provtagning för pågående covid-19 infektion samt tidigare infektion så kallat antikroppstest.

PrEP-behandlingen följer de riktlinjer som NT-rådet (nya terapier) samt RAV (referensgruppen för antiviral terapi) rekommenderar, där du som patient själv väljer att finansiera din behandling. Självklart gäller patientsekretess och mottagningen är registrerad som vårdgivare under hälso-och sjukvårdslagen.

PrEP är förhållandevis nytt i Sverige. Många läkare runt om i landet saknar erfarenhet och förståelse för behandlingen. De landsting som erbjuder PrEP-behandling har ofta långa väntetider, på grund av exempelvis läkarbrist eller sparkrav. Vår åsikt är att de som uppfyller kriterierna för behandlingen ska få den, efter bedömning, utan att möta fördomar hos vårdgivare.

Läs gärna mer under FAQ.

Värderingar

Vårt företagsnamn Coridis har sitt ursprung i latinets Cor som betyder hjärta.

Tre grundpelare som är viktiga för oss är:

Smidighet: Att besöka läkare och få bedömning ska inte behöva vara krångligt.

Diskretion: Sekretess gäller självklart och allt journalföring sker i säkra journalsystem.

Professionalism: Patienten i centrum.

 

En informationsanteckning för att förklara hur vi behandlar och skyddar personuppgifter

För att kunna hålla dig nära och fortsätta att behandla dina personuppgifter, läs noga och godkänn:

 Privacy Policy of   coridiscare.se
 Terms and Conditions   use of the Website