Kriterier för PrEP

kriterierFör att få PrEP utskrivet privat måste du uppfylla nedanstående krav. Gör du det kan du gå vidare med att boka läkartid för bedömning. Detta gör du under fliken ”OK, jag har bestämt mig!”. Men innan det så läs gärna igenom FAQ.

Kriterier för PrEP via Coridis Care digitala läkarmottagning:

- Riskbeteende vid sexuella kontakter. Använder du alltid skydd och har sällan sexuella kontakter så uppfyller du ej kriterierna för PrEP-behandling. Dock gör kanske andra läkare en annan bedömning, kontakta din vårdcentral.

Riskbeteende bedöms utifrån en skala, MSM-risk index. Vg se nedan och räkna ut dina poäng!

- Du måste vara över 18 år. Gällande övre åldersgräns så får en bedömning göras individuellt beroende på hälsotillstånd.

- Du måste ha svenskt personnummer eller samordningsnummer (cordination number).

- Ej ha njursjukdomar. Vid frågor så ta kontakt för bedömning.

- Uppfylla kraven för uppföljning med HIV- samt njurprover.

- Endast för personligt bruk. Vid misstanke om vidareförsäljning av medicin så avslutas kontakten och du hänvisas till din lokala mottagning.

MSM-risk index

1. Hur många olika män har du haft sex med de senaste 6 månaderna?
Antal Poäng
≥ 10 7 poäng
6–10 4 poäng
0–5 0 poäng

2. Hur många gånger har du blivit analt penetrerad (”påsatt”) utan kondom av tillfällig partner de senaste 6 månaderna?
Antal Poäng
≥2 10 poäng
≥1 5 poäng
0 0 poäng

3. Hur många gånger har du penetrerat en tillfällig partner analt (”satt på”) utan att använda kondom de senaste 6 månaderna?
Antal Poäng
≥5 6 poäng
1–4 3 poäng
0 0 poäng

4. Hur många sexuellt överförbara infektioner (gonorré, klamydia, syfilis) har du haft de senaste 2 åren?
Antal Poäng
≥ 5 10 poäng
2–4 5 poäng
0–1 0 poäng

5. Om du haft sexuellt överförbara infektion de senaste 2 åren, hur många av dessa var anala infektioner? (Hoppa över frågan om inga anala infektioner.)
Antal Poäng
≥ 2 10 poäng
1 5 poäng

6. Har du haft syfilis de senaste 5 åren?
Antal Poäng
≥ 1 10 poäng

7. Har du använt ”droger”, förutom alkohol, i samband med sex under de senaste 6 månaderna?
Poäng
Ja 6 poäng
Nej 0 poäng

8. Har du någon gång fått behandling med PEP (post-expositionsprofylax mot hiv)?
Poäng
Ja 10 poäng
Nej 0 poäng

TOTAL POÄNG _________

Om ≥ 10 total poäng kan du ha ökad risk att smittas av hiv.
(https://www.aidsunited.org/data/files/Site_18/PrEP/MSM_Risk_Index.pdf)

Dessa kriterier är enligt de rekommendationer som finns tillgängliga, men kan se olika ut hos andra vårdgivare.

 

En informationsanteckning för att förklara hur vi behandlar och skyddar personuppgifter

För att kunna hålla dig nära och fortsätta att behandla dina personuppgifter, läs noga och godkänn:

 Privacy Policy of   coridiscare.se
 Terms and Conditions   use of the Website